Disclaimer


De voorwaarden van deze disclaimer (hierna genoemd de ‘Disclaimer’) zijn van toepassing op deze website (www.founding-language.com) van Founding Language, gevestigd aan het Rozenhof 33-106, 3311 JT te Dordrecht, Nederland.

U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze website te benaderen en/of de op deze of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u automatisch akkoord te gaan met de Disclaimer. Indien er tegenstrijdigheden tussen deze Disclaimer en onze Algemene Voorwaarden zouden bestaan, prevaleren de Algemene Voorwaarden altijd boven de Disclaimer.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Hoewel Founding Language zich altijd inspant om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, vertrekken wij geen expliciete of impliciete garantie dat de informatie op deze website actueel, volledig of juist is. Founding Language kan niet garanderen dat deze website ononderbroken of foutloos zal functioneren.

COPYRIGHT

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alle via of op deze website aangeboden informatie, waaronder maar niet beperkt tot de teksten, grafisch materiaal, techniek en logo’s, behoren toe aan Founding Language. Het is u niet toegestaan deze informatie te kopiëren, downloaden of anderszins openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen anders dan voor privëgebruik in de huishoudelijke sfeer of met voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van Founding Language.

ONLINE COMMUNICATIE

De beveiliging van communicatie per e-mail, onze chatfunctie of Skype met Founding Language, is niet gegarandeerd. Founding Language raadt hierom af om vertrouwelijke informatie via deze kanalen te communiceren. Hoewel wij ons maximaal inspannen om de veiligheid te garanderen, aanvaardt u door verzending van informatie via deze kanalen het risico dat deze door derden kunnen worden onderschept, misbruikt of gewijzigd.

VERZAMELEN EN GEBRUIK VAN GEGEVENS

Op onze website worden anonieme gebruiksgegevens verzameld met als doel onze website beter en effectiever voor u te laten werken. Deze gegevens kunnen onder andere bestaan uit uw operating system, uw browser, uw schermresolutie en uw geografische locatie tot op plaatsniveau. Deze gegevens worden altijd volledig anoniem en alleen in totalen gebruikt. Om u beter en persoonlijker van dienst te zijn in het gebruik van deze website, kan het zijn dat zgn. cookies (onschadelijke tekstbestanden) op uw computer worden geschreven. Deze onthouden zaken als uw gebruiksconfiguratie en taalkeuze van onze website. Ook kunt u op onze website op bepaalde plekken worden gevraagd uw persoonlijke gegevens in te vullen met als doel het tot stand brengen van contact, het aanvragen van informatie of een offerte.

Deze informatie wordt door Founding Language opgeslagen en enkel gebruikt voor het directe doel waarvoor u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Wij delen deze informatie, een wettelijke verplichting daargelaten, onder geen enkele mogelijke omstandigheid en voor welk doel dan ook met derde partijen. Hoewel wij de grootst mogelijke inspanning leveren deze gegevens veilig op te slaan, kunnen wij niet garanderen dat deze gegevens volledig veilig zijn. Het verzenden en delen van informatie op onze website gebeurt dan ook geheel op uw eigen risico.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Founding Language wijst iedere aansprakelijkheid van de hand ten aanzien van directe, indirecte, incidentele, bijzondere, immateriële of gevolgschade, inclusief gederfde winst. Dit ongeacht of wij op de schade gewezen zijn en of deze op enige wijze voortvloeit, maar niet beperkt is tot:

  • Virussen, defecten of andere onvolkomenheden aan apparatuur en software in verband met het gebruik of de toegang van deze website
  • De informatie die via deze website wordt aangeboden
  • Het onderscheppen, oneigenlijk gebruik of wijzigen van informatie die aan u of ons wordt toegezonden
  • De werking of het onbeschikbaar zijn van deze website
  • Verlies van gegevens
  • Misbruik van deze website
  • Het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld
  • Aanspraken van derden in verband met het gebruik van onze website

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website, de Disclaimer en onze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen over voornoemde punten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

WIJZIGINGEN OP DE WEBSITE

Founding Language behoudt zich expliciet het recht voor de informatie die op deze website wordt aangeboden, waaronder de tekst van de Disclaimer, te allen tijde en zonder vooraankondiging te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om regelmatig te controleren of de meest recente versie van deze Disclaimer bij u bekend is.


VRIJBLIJVENDE PILOT?

Ervaar onze waarde in de praktijk met een vrijblijvende pilot op onze kosten. In drie heldere stappen leert u ons kennen. Doet u net zo’n uitstekende indruk op als onze huidige klanten? Dan staan wij u graag structureel bij in het behalen van uw internationale doelen.

Wat is uw expertise?

Uw afdeling en expertise heeft eigen redenen en doelen om internationaal te communiceren. Daarom biedt Founding Language ondersteuning die voor elk vakgebied is geoptimaliseerd. Zo helpen wij u om in elke taal uw specifieke doelen te bereiken.